Priser och villkor

 

Den nya innehavaren bör underteckna ett överlåtelsekontrakt och därmed förbinda sig att följa det. Om det finns något i kontraktet, som du vill diskutera eller fråga om, ta gärna kontakt med oss.


Katterna överlåts endast som innekatter. Detta betyder ändå inte att katterna inte skulle få gå ute i koppel eller släppas att gå i utebur med tak.

PRISER

Vuxen125 €
Kattunge145 €
Två vuxna230 €
Två kattungar250 €
Seniorkatt +8 år 80 €

Priserna är i kraft fr.o.m. 11.9.2016

Ta med kontanter när du kommer och hämtar katten. Katterna som finns på våra hemsidor är vaccinerade, kastrerade och de har microchip om annat inte nämns. Kastrering av kattungar tillhör priset. Kattungarna får microchip när de kastreras och vuxna katter får microchip senast före de åker till sina nya hem.

 

Vuxna katter

 

Katter kommer och går dagligen. Här på sidan är bara en del av våra hemlösa katter. I katthuset finns även andra katter som väntar på ett eget hem. Kom och hälsa på när vi har öppet hus!

Kattungar

 

Katter kommer och går dagligen. Här på sidan är bara en del av våra hemlösa katter. I katthuset finns även andra katter som väntar på ett eget hem. Kom och hälsa på när vi har öppet hus!