Nytt katthus

 

NYTT KATTHUS-PROJEKTET

I början av mars publiceras information om sökandet av ett nytt katthus på den här sidan!


21.7.2020 Sökandet efter ett nytt katthus:

Det kommer många förfrågningar gällande saken, så en uppdatering av situationen är på plats.

Innan införskaffandet av ett hus inom ett tätortsområde är det en hel del byråkrati som måste göras i bakgrunden. Då ett hus eller en tomt som i planläggningen är märkt som ämnat för bostad, måste det först ansökas om ändringslov, vilket ges av stadens planläggningsbyrå. Beslut ges om huset/tomten kan/får användas som skydd för smådjur och som föreningens arbetsutrymmen. Även andra lov måste sökas, allt efter situation och ändringsarbeten. T ex byggnadslov och åtgärdstillstånd. Innan ett tillstånd kan ges för ändring av husets eller tomtens ändamål, skall närmaste grannar höras. Grannarnas utlåtande är dock riktgivande och inte bindande. Dock kan andra än närmaste grannarna inlämna besvär i saken. Besvär kan inlämnas 4 veckor efter ett beslut och inom den tiden kan inga åtgärder tas. Stadens möten i vilka dessa beslut tas, hålls i medeltal en gång per månad, således kan tiden efter ett köpeanbud och ändringssökande till att ärendet kan framskrida, gå rejält över en månad, även som snabbehandling.

Säljarens ställning får ej heller glömmas bort. Under korona-tiden kom en direkt kontakt gällande ett fint hus som låg på ett mycket bra ställe på alla de sätt, men beslut att köpa skulle göras mycket snart p g a säljarens situation och en annan köpare hittades snabbare. Katthuset måste göra sina köpeanbud på vissa villkor vilket inte binder säljaren, om denne redan har eller får andra intresserade köpare.

Vid två tillfällen har vi kommit så långt som till anbud. Det första föll p g a av att banklån inte gavs. En tid efter detta gavs anbud gällande ett annat hus i Dragnäsbäck. Detta som även kom fram i offentligheten, skulle ha dugt för banken. Men p g a att grannarna lämnade in besvär gick köpet om intet. I rätten skulle behandlingen av besvären som dessa ha tagit minst ett år i anspråk. Detta hus verkar i dags läge inte längre vara till salu offentligt. så vi har ingen aning om läget gällande detta hus.

Ett tidigare köpeobjekt vi tittat på hade mycket bra läge och gården perfekt för våra behov samt perfekt läge visade sig vara i så dåligt skick att en remont skulle ha blivit så omfattande och dyr och utmanande att det inte skulle ha lönts. Tomtens pris, rivningen av huset och byggandet av ett nytt hus skulle som helhet ha blivit oöverkomligt dyrt för katthuset.

Andra objekt har också studerats men blivit ratade p g a deras dåliga skick och senare har även kommit till kännedom att dessa hus senare blivit rivan och nya hus byggda. Andra har varit helt opraktiska av en eller annan orsak, för småa hus, för många våningar, för små tomter för att kunna passa in avfallhantering och parkeringsplatser. Det mest irriterande har varit att säljaren inte velat sälja huset för att bli katthus, kanske för känslomässigt bundna vid huset… Vissa av dessa hus är fortfarande till salu. Vissa har helt enkelt bara sålts till snabbaste köparen.

Ofta föreslås det för oss att köpa hus på landsbygden. Största problemet för detta alternativ är, att största delen av våra arbetare rör sig gående, med cykel eller med allmänna transporter.. De utan bil skulle ha mycket svårt att ta sig till ett katthus som är avsides, speciellt på kvällar och veckoslut. Främst för att allmänna transportmedel inte trafikerar eller mycket lite på dessa tider. Det är en mycket stor risk att förlita sig enbart på de frivilliga arbetare eller möjlighet till annan egen transportmöjlighet. Husets eget folk har inte tillräckliga resurser för att fortlöpande kunna transportera arbetare. Även allänhetens borde ha lätt att komma på besök då katthuset har öppet hus och på andra tillställningar.

Ett stort antal goda förslag har vi fått. Ett sådant är att köpa tomt på ett industriområde och där bygga ett nytt ändamålsenligt hus eller köp av ett befintligt hus på industriområde. På ett industriområde aller ett hus klassat som industri skulle ge betydligt större möjligheter och större spelrum än ett vanligt bostadshus eller en tomt ämnad för bostad. Enda vore att hitta ett passligt objekt vad gäller prisklass, storlek och som katthus passlig tomt eller byggnad. Vi följer mycket noggrant med vad som offentligt är till salu men tar absolut fortfarande emot förslag och alla går noggrant igenom förslagen.