Uusi kissatalo

 

UUSI KISSATALO -HANKE

Tälle sivulle päivitetään tetoa talohankkeen etenemisestä ja viimeisen vuoden aikana koetuista käänteistä..21.7.2020 Uuden kissatalon etsintä
Asiasta tulee kyselyitä runsaasti, joten on aika päivittää tilanne.

Ennen kuin taloa voidaan taajama-alueelta hankkia, on taustatyönä hoidettava kasa byrokratiaa. Kun asemakaava-alueella talo - tai tontti - on merkitty asuinkäyttöön, on ensin haettava muutoslupa, josta päättää kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, siihen, että talo voi olla pieneläinsuoja ja yhdistyksen toimitila. Muitakin lupia voidaan tarvita tilanteen ja muutostarpeiden mukaan, esimerkiksi rakennuslupa ja toimenpidelupia. Ennen kuin kaavamuutokseen voidaan saada lupa, on kuultava lähimmät naapurit. Naapureiden kanta on suuntaa-antava, eikä se ole sitova, mutta valituksen voi tehdä muutkin kuin lähinaapurit. Valitusaika päätöksestä alkaen on neljä viikkoa, eikä tänä aikana voida ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Kokouksia, joissa päätöksiä tehdään, on keskimäärin kerran kuukaudessa, joten asian eteneminen tarjouksesta kaupantekoon kestää nopeimmillaankin reilusti yli kuukauden.

Myyjän asemaa kaupanteossa ei voi unohtaa. Korona-aikaan mm. tuli suora yhteydenotto kivasta talosta, joka sijaitsi kaikin puolin hyvällä paikalla, mutta päätös olisi pitänyt tehdä myyjän tilanteen vuoksi nopeasti ja sille löytyi toinen ostaja nopeammin. Kissatalon on tehtävä aina tarjoukset ehdollisena, eikä ehdollinen tarjous sido myyjää, mikäli hänellä on muitakin ostajia.

Tarjoukseen asti on päästy kahdessa kohteessa. Ensimmäinen kaatui siihen, ettei pankkilainaa herunut. Vähän myöhemmin tarjous tehtiin Vetokannaksella sijaitsevasta toisesta kohteesta. Tämä kohde, josta oli jo tietoa myös julkisuudessa, olisi kelvannut pankille. Naapureiden tekemien valitusten vuoksi kauppa ei onnistunut. Oikeudessa käsittely kestää vähintään vuoden. Kyseinen kohde ei tätä kirjoittaessa näyttäisi olevan julkisessa myynnissä, joten sen tila ei ole tiedossa. Yksi aiemmin katsottu kohde, jonka piha-alue olisi ollut täydellinen ja sijainti hyvä, osoittautui niin huonokuntoiseksi, että remonttien tekeminen olisi ollut liian kallista ja haasteellista. Tontin hinta, talon purkaminen ja uuden rakentaminen olisi kissatalolle kokonaisuutena ollut liian kallis projekti.

Muitakin kohteita on harkittu, mutta monta on hylätty niiden huonokuntoisuuden vuoksi ja jälkeenpäin on kuultu, että jotkut näistä ovat menneet purkuun ja tilalle tulee uutta. Osa on ollut liian epäkäytännöllisiä syystä tai toisesta, koko on ollut pieni, kerroksia liian monta,tai tontille on ollut vaikea suunnitella tarpeeksi tilaa roskahuollolle ja parkkipaikoille. Kaikista harmittavin este on ollut, että myyjä ei halua myydä taloa kissataloksi, ehkä tunnesiteiden vuoksi. Joku näistä taloista on edelleen myynnissä. Jotkut kohteet ovat vain yksinkertaisesti myyty nopeammille ostajille.

Usein ehdotetaan maaseudulta talon hankintaa. Suurin ongelma tässä vaihtoehdossa on, että suuri osa työntekijöistä liikkuu kävellen, pyörällä tai julkisilla. Erityisesti autottomien ilta- ja viikonlopputyöntekijöiden on hankala päästä kovin syrjässä olevaan kohteeseen, koska julkisia ei noina aikoina alueella kovin hyvin kulje. On riski luottaa vain sellaisten vapaaehtoisten varaan, joilla on käytössä oma auto tai muu oma kulkumahdollisuus. Talon omalla väellä ei ole kovin suuria resursseja jatkuviin kuljetuksiin. Myös yleisön olisi hyvä päästä paikalle avoimiin oviin ja myyjäisiin.

Kaikenlaisia hyviä ehdotuksia on saatu paljon. Teollisuusalueelta talon hankkiminen tai jopa tontin ostaminen ja siihen rakentaminen on varteenotettava ajatus. Teollisuusrakennus tai tontti antaisi myös enemmän mahdollisuuksia ja jouston varaa kuin tavanomainen ok-talo tai asuinkäyttöön kaavoitettu tontti. Enää tarvitsisi vain löytää hintatasoltaan kohtuullinen, sopivan kokoinen ja kissatalon tarpeisiin sopiva tontti tai rakennus. Julkisesti myytäviä seurataan tarkasti, mutta ehdotuksia otetaan edelleen vastaan ja kaikki tarkistetaan.