Eemeli

Carmen
23.5.2021
Einar
16.1.2022

Tämä surusilmäinen Eemeli oli vain parin kuukauden ikäinen, kun tuli talolle yhdessä emonsa Ansun kanssa 8/2022 Ala-Härmästä. Eemeli on pikkusen rohkeampi kuin äitinsä, mutta herkästi luikahtaa piiloon, kun ihminen tulee liian lähelle. Uskaltautuu kuitenkin jo herkkuja syömään, vaikka ihminen jäisikin viereen. Varmasti ajan kanssa kesyyntyisi ja oppisi luottamaan ihmisiin.

Sorgögda Eemeli var bara ett par månader gammal när han kom till Katthuset tillsammans med sin mamma Ansu 8/2022 från Ala-Härma. Eemeli är lite modigare än sin mamma, men gömmer sig hastigt när människor kommer för nära. Han vågar ändå stanna och äta upp godsakerna som erbjuds, även om människor finns där bredvid. Han blir säkert tam och lär sig lita på människor med tiden.