Timi

Tiitus
24.6.2020
Travolta
19.1.2023

Timi, uroskissa, tuli maaseudulta samasta pihapiirin populaatiosta, mistä tuli kerralla noin 20 kissaa keväällä 2022. Tarkka ikä ei ole tiedossa, mutta talolle tullessa iäksi on arvioitu 2-4 vuotta.  Timi on vielä arka mutta reipastunut jo tulonsa jälkeen ja innostuu usein leikkimään.

Timi, en pojkkatt, kom från en population på en gård på landsbygden, varifrån det kom cirka 20 katter våren 2022. Exakt ålder vet man inte, men åldern uppskattade till 2-4 år vid ankomst. Timi är ännu skygg men har blivit modig och leker gärna ofta.