Milla

Miisu
5.3.2023
Milly
26.1.2023

Milla on tullut talolle 2015. On ollut välillä kotihoidossa, mutta tullut talolle sieltä keväällä 2020. Milla on ollut alussa erittäin arka, mutta nykyään tulee jo reippaasti syömään, vaikka ihminen olisi lähelläkin. Myös herkut vievät helposti voiton jolloin suurin arkuus unohtuu.

Milla har kommit till huset 2015. Hon har ibland varit i hemvård, men har kommit tillbaka på våren 2020. Milla har varit väldigt skygg i början, men nu kommer hon raskt till matfatet, även om en människa är i närheten. Godsakerna gör också att hon glömmer mestadelen av skyggheten.