Tuija

Travolta
19.1.2023
Valentino
12.2.2024

Tuija tuli talolle vanhuksen jouduttua palvelutaloon viiden kissan ryhmässä keväällä 2022. Tuija on aika arka, mutta ei lainkaan aggressiivinen.
Tuija luovutetaan ainoastaan yhdessä Lillemorin kanssa.

Tuija kom till huset i en grupp på fem katter våren 2022 när en åldring flyttade till vårdhem. Tuija är ganska skygg, men inte alls aggressiv.
Tuija lämnas bara över tillsammans med Lillemor.